logo


Reiss Motivation Profile

CZYM JEST?

Reiss Motivation Profile® (RMP) to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

CO DAJE REISS MOTIVATION PROFILE?

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • Jak najefektywniej zarządzać relacjami w pracy: z przełożonym, podwładnymi, klientami, dostawcami?
 • W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?
 • Jak dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika?
 • Jak zmotywować siebie do działania?
 • Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę?
 • Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?


RMP może być pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego kierownika. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowościowego. Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.


Dodatkowo RMP uczy tolerancji i daje możliwość spojrzenie na samego siebie przez pryzmat innych osób. Pozwala zrozumieć, dlaczego osoby oceniane pozytywnie posiadają zazwyczaj bardzo podobne kombinacje motywatorów. Dzięki zastosowaniu RMP:

 • pracownicy lepiej poznają samego siebie,
 • zadania są przydzielane zgodnie z talentami i potrzebami pracowników,
 • wzrasta samoakceptacja pracownika,
 • spada fluktuacja w zespole.
   

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem diagnozy RMP – prosimy o kontakt.Jesteś w: start  >> Diagnozy  >> Reiss Motivation Profile