logo


Akademia Rodzica

Akademia Rodzica

ŚWIADOMY RODZIC - SZCZĘŚLIWE i ZDROWE DZIECKO
PODARUJ SOBIE 10 GODZIN CZASU
NA BUDOWANIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI


Akademia Rodzica:

  • Odkrywa oraz nazywa: TALENTY I MOCNE STRONY  Rodziców.
  • Uczy jak obserwować i odkrywać TALENTY i MOCNE STRONY u dzieci i młodzieży.
  • Prezentuje strategię efektywnej komunikacji wspierającej w rodzinie.

 
Odpowiada na pytania:

  • Czy każdy człowiek ma specjalizację i czy warto na niej budować życie?
  • Jak kształtować w sobie i dzieciach kompetencje przyszłości?
  • Jak budować w sobie i dziecku poczucie własnej wartości?
  • Jaka jest rola ZARZĄDZANIA SOBĄ NA ZIELONEJ ŚCIEŻCE
    w kształtowaniu zdrowia i satysfakcji życiowej?
  • Jak wybrać przyszły zawód?

DATY:

Akademia Rodzica składa się z 2 spotkań:

1 spotkanie  - 14 kwietnia 2018 r.   godz.10.00 - 15.00

2 spotkanie - 12 maja 2018 r.  godz.10.00 - 15.00

 

Spotkania odbywać się będą we Wrocławiu,
Szkole Podstawowej nr 23, ul. Przystankowa 32

 

Koszt 300 zł za osobę

(200 zł za spotkania + 100 zł za Test Gallupa)

 

REJESTRACJI I WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10 KWIETNIA 2018 r.

adres: ahildebrandt@instytuttalentow.pl 
 


 


Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Preferujemy udział w warsztatach obojga rodziców.

 

Informacje i kontakt:

Anna Hildebrandt - Mrozek tel. 793 711 725
 

Daty kolejnej edycji AKADEMII RODZICA wkrótce!Jesteś w: start  >> Akademia Rodzica