logo


Szkoła Trenerów Biznesu

Akademia Leona Koźmińskiego

140 godzin dydaktycznych (soboty i niedziele w godzinach od 9.00-18.00)
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego wg wzoru opublikowanego w Dzienniku Ustaw poz. 61 z 2009 r. oraz certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego.

Ze względu na sytuację epidemiczną niektóre zajęcia odbywają się w formule online. Powrócimy do zajęć na sali, jak tylko będzie to możliwe.

Planowany start kursu: 17-18 kwietnia 2021

Opiekun merytoryczny - Renata Gut

DLA KOGO JEST TEN KURS? 

Kurs już zaprojektowany dla osób dorosłych, dojrzałych, ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych i zdyscyplinowanych. Z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. Gotowych poświęcić czas i energię osobistą do pracy w zmianie.
 
Umiejących przyjmować informacje zwrotne na swój temat. Mających czas na samodzielną pracę własną w czasie między treningami. Z poczuciem humoru i umiejących złapać dystansu do siebie. Poczucie humoru i kreatywność – zawsze mile widziane. 
 

KURS WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU NASTĘPUJĄCYMI ASPEKTAMI:

1. Na zajęciach poświęcamy najwięcej uwagi  i czasu osobie trenera. Każdy z uczestników ma możliwość uczenia się i wykształcenia w ciągu 7 miesięcy kluczowych umiejętności miękkich ważnych w zawodzie trenera biznesu. Tym się wyróżniamy się na rynku, iż najwięcej czasu inwestujemy w osobę trenera, realizując w praktyce 3 maksymy P. Druckera:

 • „Najpierw zarządzaj sobą , potem innymi i organizacją…”
 • „Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą”
 •  „Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam”.

2. Istotą treningu jest poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości. Rozpoznanie i nazwanie swojego systemu wartości, osobistych przekonań i nastawień. Uświadomienie sobie swoich głównych styli myślenia, działania, odczuwania i komunikowania. Osoby prowadzące treningi, udzielają na bieżąco informacji zwrotnych, sugerujących kierunki pracy własnej uczestnika.
3. Kurs w 80% czasu bazuje na strategiach doskonalenia kompetencji miękkich trenera. Rozwija jego inteligencję emocjonalną oraz uczy pracy z grupą klientów w 3 głównych  wymiarach: zdobycia zaufania grupy, umiejętności przeprowadzenia efektywnego procesu uczenia się oraz osiągania zamierzonych celów i rezultatów szkoleniowych.
4. Kurs kończy się egzaminem w formie przygotowania i poprowadzenia próbki szkolenia. Aby uzyskać Świadectwo ukończenia kursu szkoły trenerów biznesu należy:

 • brać udział minimum w 6 blokach zajęciowych (można opuścić tylko 1 z 7 treningów). Nie można opuścić  pierwszego, ani ostatniego bloku szkoleniowego.
 • wykonać we wskazanych terminach wszystkie zadania domowe oraz prace przygotowawcze do egzaminu.

5. Warunkiem  uczestnictwa w kursie jest: odbyta rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydat przedstawia 5 celów osobistych, które zamierza zrealizować na szkoleniu.
6. Oczekujemy wysokiego poziom zaangażowania i wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się. Oraz aktywnej postawy w budowaniu dobrej atmosfery i współpracy w grupie.
7. Uczestników obowiązuje kodeks zachowań ustalonych przez grupę na pierwszych zajęciach oraz punktualność.

Kurs bazuje na założeniach psychologii pozytywnej, profilu mocnych stron według Instytutu Gallupa, współczesnej wiedzy o mózgu i efektywnych strategiach uczenia się i nauczania. Tylko dla osób odważnych, gotowych na zmiany i uczenia się, ciekawych współczesnej wiedzy.

ADRESACI KURSU  

 • trenerzy wewnętrzni w firmach
 • coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami
 • absolwenci kursów MBA doskonalący swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą
 • trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą
 • osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym

Program:

BLOK I:  ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO, PROCES GRUPOWY, KONTRAKT, INTEGRACJA RADZENIE SOBIE Z CIEKAWYM UCZESTNIKIEM I WŁASNYMI EMOCJAMI 

 
Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Jest to doskonała możliwość doświadczenia na samym sobie specyfiki procesu grupowego. 
 
Celem bloku I jest również przedstawienie idei kursu, Trenerów prowadzących zajęcia oraz zbudowanie w gronie uczestników i Trenerów prowadzących – kontraktu. Rozmowa na temat zasad obowiązujących przez cały okres trwania Szkoły.  
 
Dyskusja na temat budowania kontraktu z grupami, ustalenie granic jako gwarancja poczucia bezpieczeństwa grupy, za która odpowiedzialny jest trener.  
 
Każda z osób będących na zajęciach będzie wiedziała: 
 • dlaczego warto ustalić z grupą zasady?  
 • jak tworzyć dobry kontrakt? 
 • jakie są korzyści z ustanowienia granic? 
 • co dzieje się w przypadku nieprzestrzegania ustalonych granic – case study – zagrożenia dla trenera i grupy. 
Blok I poświęcony jest też zagadnieniom radzenia sobie z agresją własną i grupy w pracy trenerskiej. Trenerzy poznają jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji – Trening Kontroli Złości, będą umieli go zastosować oraz nauczyć innych używania tego narzędzia. Umożliwi to uczestnikom kontrolowanie własnych emocji, bez konieczności tłumienia ich lub ryzyka agresywnego wyładowania się.  
 
Moduł ten ma na celu: 
 • zdobycie umiejętności pracy metodą Treningu Kontroli Złości przez uczestników programu 
 • podniesienie kompetencji trenerskich w kontakcie z osobami mającymi problem z zastosowaniem zachowań prospołecznych, głównie przejawiającymi zachowania agresywne 
 • podniesienie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z własną złością i agresją, co pomoże im zadbać o własne granice w pracy i komfort psychiczny 
 • poznanie procesu grupowego w pracy trenera, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywanie potencjału grupy. 
 

BLOK II:  SAMOŚWIADOMOŚĆ TRENERA, JEGO TALENTY I MOCNE STRONY 

JA JAKO TRENER – MOGĘ ZARZĄDZAĆ Świadomie TYLKO TYM O CZYM WIEM, ŻE ISTNIEJE… Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą. Zatem najistotniejsze są pytania: Jakie mam zasoby osobiste jako człowiek? Jak ich używać w zawodzie trenera biznesu? Jaki potencjał mogę uruchomić w uczestnikach moich szkoleń? Jak wykorzystać narzędzia trenerskie, aby dotrzeć do uczestników? Szerokie omówienie zagadnienia WHY – czyli dlaczego chcemy to robić? Co wyróżnia nas od pozostałych TRENERÓW?  Dlaczego bez pasji lepiej nie wychodzić na salę? Jak budować swoją wiarygodność, spójność i transparentność na rynku?

Pogłębienie świadomości w następujących obszarach: 
 • Trener i jego mózg w pracy 
 • Definicja Zarządzania Sobą i samoświadomości trenera w procesie rozwoju i zmiany 
 • Skąd czerpać energię do myślenia i działania? Model motywacji wewnętrznej 
 • Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce z PASJĄ 
TALENTY I MOCNE STRONY TRENERA 
 • Zasoby osobiste człowieka. Współczesny MODEL człowieka.  
 • Talenty jako indywidualne wzorce myślenia czucia i działania 
 • Do czego Trener wykorzystuje talenty? 
 • Jak odkrywać i nazywać talenty uczestników szkoleń, jak diagnozować potencjał grupy do procesu uczenia się, rozwoju i generowania zmiany osobistej 
 

BLOK III:  AUTOPREZENTACJA, czyli jak dobrze zagrać samego siebie? Stosowanie różnych technik aktorskich w procesie zarządzania własnym wizerunkiem.  

Autoprezentacja, w pracy trenera znaczy - zagrać samego siebie, i to zagrać – dobrze!Komunikując się z innymi zawsze wywieramy wpływ i ulegamy wpływowi, ale za skuteczność tej komunikacji odpowiadamy przede wszystkim my, a to już w działaniach trenerskich wiąże się z niemałą odpowiedzialnością.Omówienie wielu metod, zasad, technik (rzemiosło), sprawdzonych i skutecznych – umawiamy się, że należy z nich korzystać, można też je czasem łamać lub nawet niektóre (świadomie) odrzucić jednak, aby tak się stało trzeba je poznać i w żadnym razie nie lekceważyć!Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatupracy w taki sposób, aby trener komunikując się z grupą czynił to w jak najlepszym stylui przede wszystkim był przekonujący. 
 • Wymiary wizerunku 
 • Budowanie relacji 
 • Spójność przekazu 
 • Samoświadomość 
 • Kreację wizerunku trenera 
 

BLOK IV:  INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA, BUDOWANIE SAMOŚWIADOMOŚCI. TRENER W ZMIANIE. TRENER LIDEREM PROWADZĄCYM GRUPĘ. 

 
CAŁOŚĆ tego bloku i programu będzie prowadzona z elementami QuantumMind.Ten blok zaprosi trenera do osobistego doświadczania siebie w procesie czucia i działania. Warsztatowo, każdy będzie mógł doświadczyć, czym są emocje w ciele oraz poznać ich rolę. Będziemy się uczyć rozpoznawania sygnałów z ciała, które są wskazówkami do podejmowania dobrych decyzji dla trenera i grupy. Na warsztatach omówimy również zjawisko INTUICJI, która jest już niezbędna do działania i funkcjonowania w środowisku VUTCA. Sprawdzimy, czy każdy ma Intuicję i czy warto się nią kierować w zawodzie trenera.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA 
 • Czym jest EQ i czy można ją kształcić i rozwijać? 
 • Jak mierzyć EQ? Jak kreować swój rozwój osobisty w tym obszarze. 
 • Rola emocji w procesie uczenia się i rozwoju osobistego człowieka 
 • Myślę, więc jestem. A jak czuję to co?  
 • Jak poznać osobę z wysokim i niskim EQ? 
 • EQ a poczucie własnej wartości trenera oraz uczestników szkoleń. 
 • Zjawisko intuicji w pracy trenera. 
 • Czym są zasoby kwantowe trenera i czy każdy je ma? 
 • Jak rozpoznać sygnały z ciała wskazujące drogę, czy żyję i działam według mojej PRAWDY WEWNĘTRZNEJ? Budowanie SAMOŚWIADOMOŚCI TRENERA. 
Odpowiemy sobie na pytania: CZYM JEST ENERGIA GRUPY? JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ OSOBISTĄ oraz ENERGIĄ GRUPY DO BUDOWANIA OPTYMALNYCH SYTUACJI WSPIERAJACYCH ODKRYWANIE SIEBIE, UCZENIE SIĘ ROZWÓJ OSOBISTY i ZMIANĘ.  
 

BLOK V:  AUTOPREZENTACJA, czyli jak dobrze zagrać samego siebie? cd. 

KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI - SZKOLENIA EFEKTYWNE BIZNESOWO  

Celem jest również dostarczenie uczestnikom narzędzi i unikatowej wiedzy do efektywnego procesu komunikowania się w jedynym właściwym kierunku, czyli zawsze od wewnątrz do zewnątrz, bo możemy dać innym jedynie to co sami posiadamy w sobie. Program jest syntezą najlepszych praktyk i narzędzi funkcjonujących na rynku. Jego podstawą jest solidny fundament wiedzy psychologicznej podanej w prosty i przystępny sposób. Wyróżnia go umiejętność przełożenia teorii na praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy w codziennym życiu. 
 • Dialog wewnętrzny – sztuką komunikacji do wewnątrz. 
 • Strefa komfortu a zmiana. Co słychać w Twojej komunikacji? 
 • Na ile jesteś proaktywny, a na ile reaktywny w swojej komunikacji? 
 • Komunikacja, czyli „podstawa” WSZYSTKIEGO! 
 • Aktywne słuchanie 
 • Trzy perspektywy w komunikacji 
 
Jeśli otrzymałeś przywilej rozwoju innych, podjąłeś odpowiedzialność za rezultaty rozwoju na wielu płaszczyznach. Jak zagwarantować sukces procesu szkoleniowego, by jego efekty były długotrwałe? Porządkowanie wiedzy wokół zagadnień:  
 • Kształtowanie Twojej świadomej strategii komunikacji: systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) 
 • Badanie potrzeb klienta oraz oczekiwań względem zakresu i organizacji szkolenia 
 • Co jest główną intencją/celem szkolenia?  
 • Jak zbudować strukturę szkolenia, która dostarcza cel? 
 • Wystąpienie w oparciu o Power Point  
 • Warsztaty dotyczące kluczowych elementów szkolenia  
 • Ocena poszkoleniowa   
TRENER W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU 
 • Przekonania i ich rola w pracy trenera 
 • Różnice kulturowe w podejściu do komunikacji 
 • Trener w sieci: szansa, czy zagrożenia? 
 

BLOK VI:  WARSZTAT czy SZKOLENIE, czyli jak stworzyć zajęcia, w których Uczestnicy uczestniczą 

 
CAŁOŚĆ tego bloku i programu będzie prowadzona z elementami QuantumMind. 
 
Będą to zajęcia warsztatowe, podczas których doświadczymy roli nawyków w naszym codziennym życiu i działaniu. Przećwiczymy model zmiany nawyku oraz „zrobimy remanent” i „spis z natury” – nawyków, które mi służą, a które warto zmienić i modyfikować w roli trenera.  
 • Czym są nawyki i przyzwyczajenia i jak je warto zmieniać  
 • Wiedza zmiany nie czyni… więc co czyni zmianę jakości w treningu, warsztacie, szkoleniu? 
 • Nabycie umiejętności tworzenia aktywnych zajęć warsztatowych 
 • Jak organizować salę i przestrzeń do efektywnego kontaktu z grupą 
 • Jak zarządzać swoją energią oraz energią miejsca, przestrzeni i grupy, by proces uczenia się „płynął” 
 • Umiejętność pracy z grupą w formie aktywnego warsztatu  
 • Zrozumienie różnic w sposobie pracy na wykładach, szkoleniach i warsztatach 
 • Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania uczestników przez proces zmiany 
 • Zarządzanie procesem grupowym i jego energią na sali 
 • Rozumienie własnej roli w procesie zmiany – trener liderem prowadzącym grupę 
 • Na czym polegają Efekty WOW i FLOW? Jak je uzyskać?  
 • Jak efekty WOW i FLOW definiuje klient? Jak efekty WOW i FLOW czuje trener? 
 
W trakcie tego bloku Uczestnicy zmierzą się również z zagadnieniem nieprzewidywalności. Każdy trener powinien być przygotowany na nagłe zwroty akcji i „koncert życzeń” Uczestników. Będzie to poligon do przećwiczenia wielu elementów, z których składa się dobra, ciekawa prezentacja zagadnień przez trenera. Spełniane też będą różne (zbiorowe i indywidualne) prośby z “koncertu życzeń”. Scenariusz tego dnia pracy w dużej części zbuduje się z takich “gorących” potrzeb - (skorzystamy też z pomocy różnych, interesujących materiałów filmowych). 
 

BLOK VII  EGZAMIN 

Egzamin ma charakter interaktywny – uczestnicy mają szanse sprawdzenia się we wszystkich obszarach poznanych w Szkole Trenerów Biznesu. 


Razem: 140 godzin dydaktycznych.

Więcej informacji: tutajJesteś w: start  >> Szkoła Trenerów Biznesu