logo


Szkoła Trenerów Biznesu

Akademia Leona Koźmińskiego

140 godzin dydaktycznych (soboty i niedziele w godzinach od 9.00-18.00)
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego wg wzoru opublikowanego w Dzienniku Ustaw poz. 61 z 2009 r. oraz certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego.

Program realizowany będzie w 3 miastach (do wyboru)
Warszawa, Wrocław i Gdańsk.
Opiekun merytoryczny - Renata Gut

DLA KOGO JEST TEN KURS? 

Dla osób dorosłych, dojrzałych, ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych i zdyscyplinowanych. Z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. Gotowych poświęcić czas i energię osobistą do pracy w zmianie. Umiejących przyjmować informacje zwrotne na swój temat. Mających czas na samodzielną pracę własną w czasie między treningami. Z poczuciem humoru i umiejących złapać dystansu do siebie. Poczucie humoru i kreatywność – zawsze mile widziane.

KURS WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU NASTĘPUJĄCYMI ASPEKTAMI:

1. Na zajęciach poświęcamy najwięcej uwagi  i czasu osobie trenera. Każdy z uczestników ma możliwość uczenia się i wykształcenia w ciągu 7 miesięcy kluczowych umiejętności miękkich ważnych w zawodzie trenera biznesu. Tym się wyróżniamy się na rynku, iż najwięcej czasu inwestujemy w osobę trenera, realizując w praktyce 3 maksymy P. Druckera:

 • „Najpierw zarządzaj sobą , potem innymi i organizacją…”
 • „Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą”
 •  „Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam”.

2. Istotą treningu jest poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości. Rozpoznanie i nazwanie swojego systemu wartości, osobistych przekonań i nastawień. Uświadomienie sobie swoich głównych styli myślenia, działania, odczuwania i komunikowania. Osoby prowadzące treningi, udzielają na bieżąco informacji zwrotnych, sugerujących kierunki pracy własnej uczestnika.
3. Kurs w 80% czasu bazuje na strategiach doskonalenia kompetencji miękkich trenera. Rozwija jego inteligencję emocjonalną oraz uczy pracy z grupą klientów w 3 głównych  wymiarach: zdobycia zaufania grupy, umiejętności przeprowadzenia efektywnego procesu uczenia się oraz osiągania zamierzonych celów i rezultatów szkoleniowych.
4. Kurs kończy się egzaminem w formie przygotowania i poprowadzenia próbki szkolenia. Aby uzyskać Świadectwo ukończenia kursu szkoły trenerów biznesu należy:

 • brać udział minimum w 6 blokach zajęciowych (można opuścić tylko 1 z 7 treningów). Nie można opuścić  pierwszego, ani ostatniego bloku szkoleniowego.
 • wykonać we wskazanych terminach wszystkie zadania domowe oraz prace przygotowawcze do egzaminu.


5. Warunkiem  uczestnictwa w kursie jest: odbyta rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydat przedstawia 5 celów osobistych, które zamierza zrealizować na szkoleniu.
6. Oczekujemy wysokiego poziom zaangażowania i wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się. Oraz aktywnej postawy w budowaniu dobrej atmosfery i współpracy w grupie.
7. Uczestników obowiązuje kodeks zachowań ustalonych przez grupę na pierwszych zajęciach oraz punktualność.

Kurs bazuje na założeniach psychologii pozytywnej, profilu mocnych stron według Instytutu Gallupa, współczesnej wiedzy o mózgu i efektywnych strategiach uczenia się i nauczania. Tylko dla osób odważnych, gotowych na zmiany i uczenia się, ciekawych współczesnej wiedzy.

ADRESACI KURSU  

 • trenerzy wewnętrzni w firmach
 • coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami
 • absolwenci kursów MBA doskonalący swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą
 • trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą
 • osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym

Program:

BLOK I ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO 
Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Jest to doskonała możliwość doświadczenia na samym sobie specyfiki procesu grupowego.

Celem bloku I jest również przedstawienie idei kursu, Trenerów prowadzących zajęcia oraz zbudowanie w gronie uczestników i Trenerów prowadzących – kontraktu. Rozmowa na temat zasad obowiązujących przez cały okres trwania Szkoły.

Dyskusja na temat budowania kontraktu z grupami, ustalenie granic jako gwarancja poczucia bezpieczeństwa grupy za która odpowiedzialny jest trener.
Każda z osób będących na zajęciach będzie wiedziała:

 • dlaczego warto ustalić z grupą zasady,
 • jak tworzyć dobry kontrakt,
 • jakie są korzyści z ustanowienia granic,
 • co dzieje się w przypadku nie przestrzegania ustalonych granic – case study – zagrożenia dla trenera i grupy.

BLOK II PASJA W PRACY TRENERA
Szerokie omówienie zagadnienia WHY – czyli dlaczego chcemy to robić? Co wyróżnia nas od pozostałych?  Dlaczego bez pasji lepiej nie wychodzić na deski?

Blok II poświęcony jest też zagadnieniom radzenia sobie z agresją własną i grupy w pracy trenerskiej. Trenerzy poznają jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji  – Trening Kontroli Złości, będą umieli go zastosować oraz nauczyć innych używania tego narzędzia. Umożliwi to uczestnikom kontrolowanie własnych emocji, bez konieczności tłumienia ich lub ryzyka agresywnego wyładowania się.

Moduł ten ma na celu:

 • zdobycie umiejętności pracy metodą Treningu Kontroli Złości przez uczestników programu;
 • podniesienie kompetencji trenerskich w kontakcie z osobami mającymi problem z zastosowaniem zachowań prospołecznych, głównie przejawiającymi zachowania agresywne;
 • podniesienie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z własną złością i agresją, co pomoże im zadbać o własne granice w pracy i komfort psychiczny.

BLOK III AUTOPREZENTACJA
Autoprezentacja, w pracy trenera znaczy zagrać samego siebie, i to zagrać – dobrze!
Omówienie wielu metod, zasad, technik (rzemiosło), sprawdzonych i skutecznych – umawiamy się, że należy z nich korzystać, można też je czasem łamać lub nawet niektóre (świadomie) odrzucić, jednak aby tak się stało trzeba je poznać i w żadnym razie nie lekceważyć!

Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatu
pracy w taki sposób, aby trener komunikując się z grupą czynił to w jak najlepszym stylu
i przede wszystkim był przekonujący.

 • Wymiary wizerunku
 • Budowanie relacji
 • Spójność przekazu
 • Samoświadomość
 • Kreację wizerunku trenera

BLOK IV SAMOŚWIADOMOŚĆ TRENERA i KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI
JA  JAKO TRENER – MOGĘ ZARZĄDZAĆ Świadomie TYLKO TYM O CZYM WIEM, ŻE ISTNIEJE… Nie można zarządzać innymi lepiej, niż zarządza się sobą. Zatem najistotniejsze są pytania: Jakie mam zasoby osobiste jako człowiek? Jak ich używać w zawodzie trenera biznesu? Jaki potencjał mogę uruchomić w uczestnikach moich szkoleń? Jak wykorzystać narzędzia trenerskie aby dotrzeć do uczestników? Pogłębienie świadomości w następujących obszarach:

 • Zasoby osobiste. Model człowieka.
 • Trener i jego mózg w pracy.
 • Skąd czerpać energię do myślenia i działania?
 • Prezentacje, materiały dla uczestników – narzędzia pracy
 • Wystąpienie w oparciu o Power Point

KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI – RÓŻNORODNOŚĆ w KOMUNIKACJI… Celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i unikatowej wiedzy do efektywnego procesu komunikowania się w jedynym właściwym kierunku czyli zawsze od wewnątrz do zewnątrz, bo możemy dać innym jedynie to co sami posiadamy w sobie. Program jest syntezą najlepszych praktyk i narzędzi funkcjonujących na rynku. Jego podstawą jest solidny fundament wiedzy psychologicznej podanej w prosty i przystępny sposób. Wyróżnia go umiejętność przełożenia teorii na praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy w codziennym życiu.

 • Dialog wewnętrzny – sztuką komunikacji do wewnątrz.
 • Strefa komfortu a zmiana. Co słychać w Twojej komunikacji?
 • Na ile jesteś proaktywny, a na ile reaktywny w swojej komunikacji?
 • Kształtowanie Twojej świadomej strategii komunikacji: systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy).
 • Komunikacja czyli „podstawa” WSZYSTKIEGO!
 • Aktywne słuchanie.
 • Trzy perspektywy w komunikacji.

BLOK V  WARSZTAT czy SZKOLENIE, czyli jak stworzyć zajęcia, w których Uczestnicy uczestniczą

 • Czym są nawyki i przyzwyczajenia i jak je zmieniać
 • Wiedza zmiany nie czyni … więc co czyni?
 • Nabycie umiejętności tworzenia aktywnych zajęć warsztatowych.
 • Umiejętność pracy z grupą w formie aktywnego warsztatu.
 • Zrozumienie różnic w sposobie pracy na wykładach, szkoleniach i warsztatach.
 • Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania uczestników przez proces zmiany.
 • Rozumienie własnej roli w procesie zmiany.

W trakcie tego bloku Uczestnicy zmierzą się również z zagadnieniem nieprzewidywalności. Każdy trener powinien być przygotowany na nagłe zwroty akcji i „koncert życzeń” Uczestników. Będzie to poligon do przećwiczenia wielu elementów, z których składa się dobra, ciekawa prezentacja. Spełniane też będą różne (zbiorowe i indywidualne) prośby z “koncertu życzeń”. Scenariusz tego dnia pracy w dużej części zbuduje się z takich “gorących” potrzeb - (skorzystamy też z pomocy różnych, interesujących materiałów filmowych).

BLOK VI SZKOLENIA EFEKTYWNE BIZNESOWO
Jeśli otrzymałeś przywilej rozwoju innych, podjąłeś odpowiedzialność za rezultaty rozwoju na wielu płaszczyznach. Jak zagwarantować sukces procesu szkoleniowego, by jego efekty były długotrwałe? Porządkowanie wiedzy wokół zagadnień:

 • Badanie potrzeb klienta oraz oczekiwań względem zakresu i organizacji szkolenia.
 • Co jest główną intencją/celem szkolenia?
 • Jak zbudować strukturę szkolenia, która dostarcza cel?
 • Warsztaty dotyczące kluczowych elementów szkolenia
 • Efekt WOW
 • Ocena poszkoleniowa

BLOK VII  EGZAMIN
Egzamin ma charakter interaktywny – uczestnicy mają szanse sprawdzenia się we wszystkich obszarach poznanych w Szkole Trenerów Biznesu.

Razem: 140 godzin dydaktycznych.

Więcej informacji: tutajJesteś w: start  >> Szkoła Trenerów Biznesu