logo


O nas

Renata Gut

Przedsiębiorca, mgr Germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka siódmej Edycji MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie(Absolwentka z roku 1996). Założycielka, twórca i bezpośrednio zarządzająca pracą ogólnopolskiej sieci Szkół Centrum Nauki SITA w Polsce od roku 1995. Właścicielka Know-How umożliwiającego prowadzenie ośrodków CN Sita w Polsce i za granicą. Właścicielka Instytutu Talentów FLASHPOINT. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi tam  autorski program: Akademię Trenerów Biznesu. Coach, trener, konsultant i doradca w obszarach: zarządzania sobą, wdrażania zmiany i kreowania efektywności i przedsiębiorczości osobistej, komunikacji, budowania zespołów i leadership.

Popularyzator i orędownik maksymy P. Druckera „Najpierw zarządzaj sobą potem  innymi i organizacją”.
Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka. Trener NLP – nurtu amerykańskiego, twórca audycji radiowych i programów telewizyjnych:  popularyzujących współczesna wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.

Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Założyciel zespołu trenerskiego „Podróż w Intelekt” realizującego od 15 lat unikalne programy szkoleniowe dla wielu polskich firm  - integrujące w zarządzaniu 4 sfery człowieka Umysł-Emocje- Ciało i sferę Duchową. Absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia w biznesie” przy WSB we Wrocławiu, obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i WSPS.
Twórca i założyciel Szkoły Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Szkoli  się  i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą takich jak: Tony Buzan, Jeanette Voss, Ch. Hall, G. Łozanow, C. Hanaford, M.Szurawski, Brian Tracy. Przeprowadziła wiele  autorskich projektów i programów szkoląc kadrę menadżerską i nauczycieli w  Polsce. Pomysłodawca i współtwórca„Akademii Kobiet Przedsiębiorczych” we Wrocławiu. W programach dla kobiet  trener  ogólnopolskiego projektu „Dojrzewalnia Róż”. Realizatorka projektów unijnych Eurofirma i Akademia Eksportu – jako partner DIG we Wrocławiu. Założycielka Uniwersytetu Przedsiębiorczości przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.
Współautorka książki „Zarządzanie sobą”( wydawnictwa DIFIN)  i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania” (wyd. CODN- Warszawa).

Anna Brzosko

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, doradca, coach. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i karierą” dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych oraz w placówkach edukacyjnych w całym kraju.

Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządzania różnorodnością oraz roli, jaką osoby niepełnosprawne pełnią w środowisku pracy. Praca doktorska pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta. Członek European Academy of Management.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia z uczniami i nauczycielami na temat efektywnych technik uczenia i nauczania. Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu.

dr Anna Hildebrandt-Mrozek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalistka ds. rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania) oraz studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy).

Doświadczony coach, trener, konsultant i doradca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzanie zmianą, odkrywania talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Jej specjalizacją trenerską jest obszar potencjału osobistego, zarządzania emocjami i coachingu. W programach szkoleniowych dużo uwagi poświęca tematowi godności człowieka i rozwojowi holistycznemu. Jej domeną są talenty na rynku pracy przyszłości.

16 lat związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową jako pracownik naukowo-badawczy. Ekspert w dziedzinie edukacji i rynku pracy. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji w tych dziedzinach. Moderator sieci Edukacja i Wiedza w projekcie Foresight Pomorze 2030 i współtwórca scenariuszy rozwoju pomorskiej edukacji. Moderator panelu Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych. Członek Gdańskiej Rady Oświatowej. Inicjator i organizator Debat Młodych Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Autorka książki „Koniec z pracą?” wydanej nakładem Wydawnictwa Difin.

Agnieszka Gut

Gallup Certified Strength Coach

Uwielbiam rozwijać ludzi w kierunku ich pełnego potencjału i marzeń. Poprzez biznes, życie oparte na mocnych stronach i sport inspiruję innych do odkrywania i podążania za Zieloną Ścieżką.

Executive Coach, Coach Indywidualny & Grupowy, Trener Biznesu (Akademia Koźmińskiego, Warszawa), EuroMBA (Europejskie Konsorcjum) Business Professional, Trener Fitness (Orthos, Barcelona).

Współautor modelu zarządzania: "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce". Współautor dwóch publikacji: "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce, pokolenie Y", "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce: Dyrektor szkoły z pasją". Współzałożyciel Toastmasters Youth (Barcelona).

Filozofię odkrywania potencjału, nazywania talentów i budowania mocnych stron mój brat i ja wynieśliśmy z domu. Odkąd pamiętam, była to najsilniejsza wartość rodzinna. Buduję swoje sesje coachingowe na 25-letnim doświadczeniu rodzinnym i szkoleniowym. Wraz z Instytutem Talentu Flashpoint "z pasją inspirujemy do odkrywania pasji". Pomagamy w budowaniu skutecznych technik zarządzania sobą, ludźmi i organizacjami.

Grażyna Kącka

Psychoterapeutka i socjoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, pedagog i biotechnolog. Ukończyła studium pomocy rodzinie. Od lat skoncentrowana na pracy z drugim człowiekiem. Od 2005 roku terapeuta na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych z podwójną diagnozą. Wiele lat kierownik placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Master Trener amerykańskiej metody Aggression Replacement Training. Od kilkunastu lat szkoli w całej Polsce wszystkich, którzy chcą poznać doskonałą metodą by chronić się lepiej. Prowadzi grupy zarówno dla 5-latków, jak i dzieci starszych, młodzieży, nauczycieli, wychowawców ośrodków socjoterapeutycznych, więźniów (m.in. szkoląc Zakłady Karne we Wrocławiu i Strzelinie). Pracuje z osobami dorosłymi i grupami systemowymi. Superwizor certyfikujących się trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Od 2017 roku Master Trener Programu PEACE – ART i członek Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.
Od 2006 roku prowadzi szkolenia, grupy terapeutyczne, pracuje w poradniach zdrowia psychicznego (nie jestem w stanie już zliczyć ile godzin szkoleniowych za mną!). Współpracuje z Urzędami Miasta i Województwa, wzbogacając ofertę samorządowców w dziedzinie zdrowia publicznego. Od ponad pięciu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczną Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica Dusz. Kierownik i koordynator projektów unijnych. Zaangażowana w organizacje pozarządowe i działalność społeczną, silnie zaangażowana w szkolenia osób pracujących w SOS Wioskach Dziecięcych. Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz" skupia się na działaniu wspierającym rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obecnie w ścisłej współpracy z Dyrektorami dolnośląskich szkół.

Joanna L. Korczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychologii Zarzadzania na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation.

Coach-talentów, doradca z pasją odkrywania w innych ludziach ich mistrzostwa według Gallupa. Pomaga uczyć jak rozwijać mocne strony i jak nimi zarządzać w sobie oraz jak rozpoznawać je u innych. Właścicielka firmy Butterfly zajmującej się organizacją szkoleń i coachingami i zajmuje się wszystkim, co nazywa pasją i spełnianiem marzeń.

Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczony trener, certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz partner biznesowy w obszarze HR.

Magister socjologii o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego. Partner Merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego.

Obszar specjalizacji trenerskiej obejmuje aspekty: zarządzania zespołami, m.in motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, prowadzenie ocen okresowych, zarządzanie w sytuacjach konfliktowych, zarządzanie talentami, zarządzanie kompetencjami, efektywne rekrutowanie, zagadnienia prawne w aspekcie zarządzania, organizacja pracy, zarządzanie czasem, zarządzanie efektywnością osobistą, prowadzenie prezentacji i facylitowanie spotkań.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – rekrutowała metodami indywidualnymi i masowymi, od pozycji pracowników szeregowych do członków zarządu operacyjnego włącznie (ponad 2000 zatrudnionych osób) oraz kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR” - opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej.

Magda Żmijewska

Ukierunkowana ekspertka rozwijająca liderów biznesu. Executive & Business Coach - Erickson Certified Professional Coach, ACC ICF, prowadząca indywidualne superwizje w coachingu, talentach Gallupa, Clean Coaching, Zen Coaching. Master NLP i Trener/Facylitator Biznesu. Ekspert od dynamiki grupowej i indywidulanej, Making the Difference: Leadership & Authority in Groups and Organisations, Lionel Stapley.

Trener w ramach Center of Excellence na Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na studiach podyplomowych Executive MBA „Przywództwo & Coaching”.

Certyfikowany konsultant analizy predyspozycji zawodowych Extended Disc. Manager HR z 20-letnim doświadczenia w biznesie m.in.: TVN S.A., MTV, Networks Polska, Grupa Pracuj, Leroy Merlin.

Jako Coach przeprowadziła ponad 500 godzin coachingu zarówno z klientami indywidualnymi jak i korporacyjnymi. Prowadzi coaching w 3 odsłonach: executive, business i career coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi, dla których opracowała i przeprowadziła kilkaset szkoleń.

Uczyła się zarówno u Polskich jak i międzynarodowych trenerów, m.in.: Lionel Stapley, Kare Landfald, Richard Bolstad, Jo-Ann Harris, Lynn Skotnitsky, Guido Furlani, Brian Tracy.

Ceniona przez Klientów za indywidulane podejście, bycie i towarzyszenie, wiedzę i doświadczenie, prawdziwość i autentyczność, ludzką życzliwość, empatię i uważne słuchanie, a także za dobrą energię i poczucie humoru.
Absolwentka wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, kierunek: Marketing i Zarządzanie. Ukończyła również policealne Studium Biznesu First Business College.

Aleksander Wysocki

Aktor, pedagog, trener rozwoju osobistego. Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wydział aktorski, mgr sztuki.
Aktor scen wrocławskich: Teatru Współczesnego, Polskiego, Pantomimy, Teatru Studio w Warszawie i Transformtheater w Berlinie. Pracował z wybitnymi twórcami polskiej sceny: H. Baranowski, H. Tomaszewski, J. Szajna, J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Englert.

Praca w filmach, teatrach tv, serialach telewizyjnych, nagrania radiowe, nagrania do gier komputerowych, praca w dubbingu.

Doświadczenia pedagogiczne i szkoleniowe zdobywał ucząc na wydziale aktorskim wrocławskiej PWST, prowadząc warsztaty teatralne i kursy retoryki. Współpracował z Wyższą Szkołą Komunikacji i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu: Autoprezentacja / Budowanie wizerunku, Komunikacja interpersonalna, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - techniki aktorskie, Zarządzanie stresem.

    

Artur Walczak

Doświadczony trener, partner biznesowy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, specjalizujący się we wdrażaniu programów Talent Management w Polsce i za granicą, na wszystkich poziomach organizacji.

Z  wykształcenia  filolog,  mający  doświadczenie  we  wdrażaniu  zajęć  z  języka  angielskiego  na  poziomie organizacji  oraz  programów  profilowanych  z  zakresu  Business  English.  Jako  trener  i  konsultant merytoryczny  związany  z  Instytutem  Talentów  od  2006  roku  prowadzi  szkolenia  i  wspiera  efektywne wykorzystanie zasobów osobistych i Talentów w sprzedaży, budowaniu zespołów i zarządzaniu.
Posiada  doświadczenie  menedżerskie  w  zarządzaniu  zespołami  i  projektami  w  branży  badawczej, logistycznej oraz IT.

Tomasz Kalko

Trener i menadżer z dwudziestoletnim stażem. Przeszkolił ponad 15.000 osób. Absolwent szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju, członek zarządu i trener wewnętrzny w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI. Koordynuje pracę przedstawicieli handlowych, prowadzi szkolenia sprzedażowe i produktowe dla pracowników i partnerów Pruszyński Sp. z o.o.  Jest autorem programów szkoleniowych ocenianych jako jedne z najskuteczniejszych w branży budowlanej.

W sferze biznesowej od samego początku związany z działami sprzedaży hurtowej i detalicznej. Jako dyrektor handlowy i dyrektor ds. rozwoju miał możliwość pracy na wielu modelach motywacji finansowej i pozafinansowej. Tworząc procedury sprzedażowe i logistyczne zdobył doświadczenie niezbędne w procesie szkoleń i mentoringu.

Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych, promując styl sprzedaży oparty na głębokich relacjach z partnerem biznesowym których efekt i skuteczność są wynikiem zaangażowania obydwu stron a nie manipulacji. W trakcie szkoleń z obsługi klienta detalicznego uczy jak ważnym elementem wpływającym na efektywność i długotrwałe budowanie więzi klienta z daną firmą jest świadomość oczekiwań klienta które wybiegają daleko poza elementy finansowe.

W programach szkoleniowych dużo uwagi poświęca tematowi szczęśliwości oraz przeciwstawienia się procesowi wypalenia zawodowego.

Doświadczenie zdobyte w trakcie pracy zawodowej oraz w czasie studiów w Akademii Teatralnej dało narzędzia do stworzenia skutecznego programu Sztuka Autoprezentacja i Prowadzenie Szkoleń.

Głównym założeniem realizowanym we wszystkich warsztatach jest realna zmiana postawy i schematu postępowania uczestników.
Twórca skutecznych i prostych technik relaksacyjnych oraz modelu rozwoju osobistego opartego na zasadach wizualizacji.


oraz grono współpracowników…Jesteś w: start  >> O nas