logo


Budowanie zespołu

OFERTA SZKOLENIOWA

Budowanie zespołu do realizacji wspólnych celów strategicznych. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY

OFERTA SKIEROWANA DO:

 • Departamentów HR,
 • Zespołów marketingowych,
 • Zespołów kreujących politykę komunikacyjną w firmach oraz zespołów menedżerskich.

W zależności od specyfiki zespołu

– program jest dopasowywany do potrzeb Zamawiającego.


CZAS TRWANIA: 1 dzień szkoleniowy
MIEJSCE REALIZACJI WARSZTATU: określa Zamawiający
LICZBA UCZESTNIKÓW: zespół do 20 osób
TRENER GŁÓWNY REALIZUJĄCY WARSZTAT – RENATA GUT
(w przypadku pracy z grupą ponad 12 osobową – realizacja warsztatu odbywa się z współudziałem drugiego trenera)
 
CEL SZKOLENIA
 • DOSTARCZENIE WIEDZY i narzędzi dotyczących zasad budowania zespołu do realizacji wspólnych celów strategicznych.
 • KSZTAŁTOWANIE PROAKTYWNEJ i otwartej postawy wobec współpracy w zespole.
 • Zidentyfikowanie tych ELEMENTÓW KOMUNIKACJI, które wpływają na budowanie więzi zespołowych i ułatwiają wspólną pracę w procesie realizacji celów strategicznych.
 • EFEKTYWNE radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie komunikacji.
 • Radzenie sobie z silnymi emocjami innych w procesie komunikacji.
 • Zasady kultury osobistej w komunikacji i budowaniu relacji.
 • Określenie zachowań oczekiwanych i „wykluczonych” w komunikacji zespołu pomiędzy sobą i w organizacji.
 • Zdefiniowanie misji komunikacyjnej zespołu i wartości w komunikacji.
 • Określenie zasad budowania wizerunku zespołu w organizacji i poza organizacją.
REZULTATY
W obszarze wiedzy:
 • Poznanie elementów procesu komunikacji wspierających budowanie zespołu.
 • Poznanie zasad zarządzania efektywną komunikacją.
 • Poznanie etapów budowania wizerunku zespołu/departamentu w organizacji oraz poza organizacją.
 • Zaznajomienie się z zasadami realizacji wspólnych celów – zasada SMART i zasada Pareto w realizacji zadań.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami w komunikacji i współpracy.
 • Poznanie zasad zachowań asertywnych.
 • Zasady kultury osobistej w komunikacji i budowaniu relacji.
W obszarze umiejętności:
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Umiejętność komunikowania rzeczy trudnych.
 • Umiejętność przyjmowania i dawania informacji zwrotnych.
 • Umiejętność asertywnego zachowania.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami w komunikacji.
 • Umiejętność wspólnego budowania wizerunku zespołu/departamentu w organizacji i wobec partnerów zewnętrznych.

METODY SZKOLENIA
Warsztat zostanie przeprowadzony technikami interaktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników, w oparciu o współczesną wiedze o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego Mózgu z użyciem technik efektywnego uczenia się i nauczania.

 • Wykłady: wykłady pozwalają na przedstawienie materiału w sposób logiczny i bezpośredni. Stymulują myślenie grupy oraz otwartą dyskusję. Wykłady stosujemy w przypadku dużych grup, gdyż wtedy ta metoda jest najbardziej użyteczna. W małych grupach wykłady są ograniczone do minimum, stanowią od 5 do 10% czasu trwania szkolenia.
 • Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas wprowadzania nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez ćwiczenia w grupach. Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętnościach i zdolnościach związanych z określonym, szerszym zagadnieniem.
 • Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i rozwiązywanie problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych zagadnień. Metoda ta pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.
 • Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub zagadnieniu do analizy.
 • Metoda kuli śniegowej: polega na tym, iż na początku każdy z uczestników sam pracuje nad rozwiązaniem zadania, następnie rozwiązania dyskutowane są w parach, czwórkach i ósemkach, aż powstanie lista wspólnych rozwiązań. Metoda najczęściej stosowana jest do stworzenia listy wspólnych wartości i zasad dobrych praktyk komunikacyjnych.
 • Refleksja grupowa: przebywanie ze sobą, aktywne realizowanie zadań indywidualnych w grupie i grupowych będzie okazją do wzajemnej obserwacji oraz zaproszeniem do wymiany swoich odczuć i wniosków z obserwacji bez osądu dotyczących zespołu.
 • Techniki coachingu grupowego: poszczególne dni i cały warsztat będą podsumowywane w formie sesji coachingowych z zadawaniem pytań otwierających i ułatwiających wgląd w siebie, dotarcie do swoich zasobów.
 • Refleksja osobista: zastosowanie refleksji osobistej, jako narzędzia rozwoju osobistego.

SZKOLENIE W CAŁOŚCI DOSTOSOWANE BĘDZIE DO BIEŻĄCYCH POTRZEB GRUPY. Dlatego też cechą charakterystyczną trenera dedykowanego do tego szkolenia jest
ELASTYCZNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ i EMPATIA.

MATERIAŁY
Uczestnicy dostaną materiały przygotowane do pracy na zajęciach i obszerny, zestaw materiałów, testów, artykułów i narzędzi do wykorzystania do pracy własnej - przesłany w wersji elektronicznej po każdych zajęciach na podany przez uczestnika adres e-mail.
Materiał dodatkowy - elektroniczny będzie zbiorem najnowszych informacji z następujących zakresów:
 • Zarządzania sobą w procesie komunikacji,
 • Zarządzania współpracą w zespole,
 • Budowania wizerunku w firmie i poza nią w kontaktach z partnerami.
PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I  9.00-10.30 (1.5 godz.)
KIEDY GRUPA STAJE SIĘ ZESPOŁEM?
Sztuka nadawania sensu działaniom, czyli dlaczego idziemy właśnie w TYM kierunku?

 1. Cechy efektywnego zespołu. Po czym poznajemy najlepsze zespoły?
 2. Ustalenie, nazwanie i ustanowienie wspólnych celów strategicznych Departamentów HR lub innych zespołów menadżerskich i specjalistycznych.
 3. Kim jest kierownik w zespole. Jego rola w kształtowaniu zasad współpracy i efektywnej komunikacji. Cechy dobrego kierownika, w myśl zasady: Jaki PAN taki Kram.
 4. Rola zaufania w budowaniu zespołu. Zdefiniowanie pojęcia „zaufania” oraz pojęcia „mogę na Ciebie liczyć”.
 5. Zachowania oczekiwane i zdecydowanie „zakazane” w zespole. Stworzenie list zachowań.
 6. Jak będziemy się obserwować, oceniać i dawać sobie informacje zwrotne czy? /że idziemy jako zespół we właściwym kierunku?
10.30 – 10.45 przerwa kawowa


BLOK II  10.45-12.45 (2 godz.)
STWORZENIE MISJI KOMUNIKACYJNEJ i RELACYJNEJ ZESPOŁU
Jak zbudujemy zespół, czyli na co się wspólnie umawiamy?
 1. Określenie wspólnie podstawowych wartości, na których zespół będzie budował współpracę, komunikację i zaufanie.
 2. Warsztat – metodą kuli śnieżnej – wyłonienie 5-6 kluczowych wartości przez zespół.
 3. Określenie precyzyjnych definicji wybranych wartości. Warsztat.
 4. Wybór i zdefiniowanie 3-4 kluczowych zachowań wspierających oraz 3-4 zachowań „rujnujących” wybrane wartości.
 5. Stworzenie kodeksu wartości, definicji, zachowań. Stworzenie dokumentu

12.45-13.45 OBIAD
Trenerzy w przerwie obiadowej kreują ostateczną wersję dokumentu Misji Komunikacyjnej i Relacyjnej PRACUJĄCEJ GRUPY. Po konsultacji dokumentu z osobą zarządzającą zespołem, dokument do przyjęcia przez zespół trafia po obiedzie na salę.

 

BLOK III  13.45 -15.45 (2 godz.)
ZASADY EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I SZTUKA BUDOWANIA RELACJI OPARTYCH NA ZAUFANIU

 1. Przyjęcie kodeksu przez zespół przez złożenie podpisów na dokumencie.
 2. Przedstawienie podstawowych modeli komunikacyjnych, sprawdzających się w budowaniu zespołu: Aspekty komunikacji, model OK/OK, zasady asertywności.
 3. Kiedy mogę na Ciebie liczyć? a Kiedy Nie mogę na Ciebie liczyć?
 4. Na co się umawiamy jak KTOŚ NIE REALIZUJE kodeksu i ustalonych zachowań podstawowych. Rola kierowników w zarządzaniu zespołem oraz udzielaniu informacji zwrotnych swoim pracownikom.
 5. Zasady współpracy i ścieżki przepływu informacji między kierownikami.
 6. Odpowiedzialność kierowników za realizację celów strategicznych i zadań, oraz budowanie atmosfery współpracy i zaufania w swoim zespole.
 7. ZASADY KULTURY OSOBISTEJ w relacji i współpracy w Departamencie HR/zespole menadżerskim oraz zachowania i wizerunek zespołu wobec organizacji.
 8. Jak mnie postrzegają inni? Na co mam wpływ? Na co nie mam wpływu?
15.45-16.00 przerwa kawowa
 

BLOK IV  16.00-17.00 (1 godz.)

 1. Na co się umówiliśmy?
 2. Kto jest za to odpowiedzialny.
 3. Jakie są konsekwencje NIE przestrzegania zasad ustalonych przez zespół?
 4. Na co warto postawić budując unikalny zespół służący organizacji?
 5. Zamknięcie warsztatu - praca z refleksją osobistą.
   
CENA ZA 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY 
8 500zł (netto) + VAT
Płatność realizowana jest po wystawieniu FV przez wykonawcę z ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM terminem płatności
 
Cena obejmuje:
 • określenie potrzeb szkoleniowych,
 • przygotowanie programu szkolenia,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,
 • dojazd trenerów na trening,
 • przeprowadzenie szkolenia,
 • przeprowadzenie badania zadowolenia i poziomu satysfakcji uczestników szkolenia,
 • przygotowanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu,
 • udostępnienie w wersji elektronicznej: maila inspiracyjnego do dalszego rozwoju menadżerów po programie z filmami rozwojowymi i artykułami do samodzielnej pracy
Cena nie obejmuje:
- wynajmu sali
- wyżywienia i zakwaterowania uczestników
 

NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJACEGO UDOSTĘPNIAMY TELEFONY KONTAKTOWE DO OSÓB UDZIELAJACYCH REFERENCJIJesteś w: start  >> Szkolenia  >> Szkolenia dla biznesu  >> Budowanie zespołu